Suteikiame 30 kalendorinių dienų prekių grąžinimo garantiją. Prekių grąžinimas galimas nenurodant grąžinimo priežasties, ar kai gautos prekės neatitinka internetinėje parduotuvėje nurodyto aprašymo ar kiekio, yra netinkamos kokybės. 

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė ar aprašymas, įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis daiktų grąžinimo ir keitimo tvarka Lietuvoje reglamentuojama Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 (aktuali redakcija – http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420479). Kitu atveju priekių grąžinimo kaštus padengia pats pirkėjas. 


Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

Apie prekių grąžinimą prašome informuoti elektroniniu paštu: pagalba@vitis.lt laiško “Subject” eilutėje nurodydami savo prekių įsigijimo PVM sąskaitos-faktūros numerį ir prierašą “Grąžinamos prekės”. Laiške nurodykite prekės pavadinimą ir trumpai aprašykite prekės grąžinimo priežastį. 
- grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę);
- prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta; 
- prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
- grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
- grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo atskirai išduotas) ir užpildytą prekės grąžinimo dokumentą, kuris Jums pateikiamas kartu su preke.

Prekės grąžinamos darbo metu (I-V-iais nuo 8val. iki 17val.) į vitis.lt centrinį sandėlį, Rhenus svoris UAB, Metelių g. 12, 02236 Vilnius.